Zápisy členských schůzí

22/02 2024
10/01 2021

Zápis z výroční členské schůze 11. 2. 2020

Návrh usnesení výroční členské schůze ČSKI_2020

27/02 2014

Výroční schůze ČSKI

Dne 11.2.2014 se na půdě Fakulty stavební ČVUT uskutečnila výroční členská schůze České společnosti krajinných inženýrů při Českém svazu stavebních inženýrů. V rámci schůze proběhly volby do výboru společnosti a od uvedeného data tak má společnost výbor v novém složení. Předsedou společnosti byl znovu zvolen Ing. Adam Vokurka, Ph.D., který tak společnost povede i v […]

08/02 2011

Usnesení výroční členské schůze (konané v Praze dne 8.2.2011)

Zápis a usnesení výroční členské schůze ČSKI, konané 8. 2. 2011 v Praze Program VČS: 1. Přivítání členů a hostů, schválení programu 2. Volby komisí – mandátové, volební, návrhové 3. Vystoupení presidenta ČSSI Ing. Zídka 4. Zpráva o činnosti – předseda 5. Zprávy o hospodaření – hospodář, revizní komise 6. Volba členů výboru 7. Zprávy […]

27/02 2008

Zápis ze schůzky výboru ČSKI (konané v HDP Praha 27.2.008)

Záznam z ustavující výborové schůze ČSKI dne 27. 2. 2008 v zasedací místnosti HDP Praha Přítomni: všichni zvolení funkcionáři Omluvena: Ing. Psotová (zahraniční cesta) Program jednání 1. Zahájení 2. Hodnocení průběhu VČS 3. Výsledky voleb 4. Aktuální úkoly a různé   Stáhnout záznam

28/01 2007

Usnesení výroční členské schůze konané dne 28.1.2007 v Praze

Stáhnout zápis   Přítomní členové ČSKI schválili program výroční schůze, uvedený v pozvánce. Hlasováním aklamací bylo schváleno následující složení pracovních komisí: 2.1. Mandátová komise : Ing.Prudký, Ing.Hubačíková 2.2. Návrhová komise : prof.Herynek, Doc.Šlezinger Účastnící členské schůze vyslechli v souladu s programem: 3.1. Zprávu předsedy ČSKI o činnosti za rok 2006 3.2. Zprávu hospodáře ČSKI za […]

22/01 2004

Usnesení výroční členské schůze (konané v Brně dne 22.1.2004)

V úvodu členská schůze jednohlasně schválila výborem doporučené rozšíření programu. V další části hlasováním aklamací zvolila mandátovou komisi ve složení: – Prof. Ing. Herynek, CSc. a Ing. Sokolová, CSc. a návrhovou komisi ve složení – Ing. Psotová a Ing. Sekanina. Členská schůze vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 24 přítomných řádných členů ČSKI […]

10/09 2002

Usnesení výroční členské schůze konané dne 9.10.2002 ve velké zasedací síni ČVUT v Praze

V úvodu členské schůze schválili přítomní členové ČSKI v pozvánce uvedený pracovní program bez připomínek. Hlasováním aklamací bylo schváleno následující složení pracovních komisí: 2.1. Mandátová komise – Ing. Čestmír Novotný 2.2. Volební komise – Prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. 2.3. Návrhová komise – Ing. Pavel Trávníček Účastníci členské schůze v souladu s programem vyslechli: 3.1. […]

Kalendář akcí

Rybníky 2024

13/06/2024 - 14/06/2024
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Partneři