26/01 2023

Rekreace a ochrana přírody 2023

Děkujeme všem za účast a těšíme se opět za rok na 15. ročníku konference

Thank you all for your participation and we look forward to seeing you again next year at the 15th annual conference

—————————————————-

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 14. ročník konference

„Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce?“

pořádaný ke stoletému výročí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny

pod záštitou

pana prof. Dr. Ing. Jana Mareše, rektora Mendelovy univerzity v Brně,

pana prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

pana doc. Ing. Tomáše Vršky, Dr., ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, Mendelovy univerzity v Brně,

pana Ing. Dalibora Šafaříka, PhD., generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.,

a pana Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Partnerstvím, o.p.s.,

a za podpory od společnosti FS Bohemia, s.r.o.

Mediální partner: TravelBakers 

Konference se uskuteční 9.–11. května 2023 hybridní formou ve Křtinách.

 

Konference_RaOP_2023_1_cirkular

Přihláška_2023

Struktura abstraktu_2023

Struktura clanku_2023

Sbornik_RaOP_2023

 

Prezentace:

Kubalikova

Zoladek

Pechanec

Janik

Melichar

Drapela

Dostal

Gajdorus

Galapin

Kimic_Wolska

Paskova_Zejda

Poster:

Kirchner_poster

Lukaszkiewicz


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the fourteenth year of conference

“PUBLIC RECREATION and LANDSCAPE PROTECTION – with the environment hand in hand?”

organized under the auspices

of prof. Dr. Ing. Jan Mareš, the Rector of Mendel University in Brno,

of prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., the Director of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny, Mendel University in Brno,

of Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., the Chief Executive Office, Forests of the Czech Republic,

and of Mgr. Jan Grolich, the Governor of South Moravia,

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Nature Conservation Agency of the Czech Republic) and Partnerství, o.p.s.,

with the financial support of FS Bohemia Ltd.

Media partner: TravelBakers

 

In 2023 Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny celebrates 100 years  since it was founded. 

The conference is held to celebrate this marvellous anniversary.

 

The conference will take place 9-11 May 2023 in a hybrid form in Křtiny.

Conference_RaOP_2023_1st_circular

Structure of abstract_2023

Structure of the article_2023

Registration_Form_2023

Proceedings_RaOP_2023

 

Presentations:

Kubalikova

Zoladek

Pechanec

Janik

Melichar

Drapela

Dostal

Gajdorus

Galapin

Kimic_Wolska

Paskova_Zejda

Poster:

Kirchner_poster

Lukaszkiewicz

 

Kalendář akcí

Rybníky 2023

15/06/2023 - 16/06/2023
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Krajinné inženýrství 2023

14/09/2023 - 15/09/2023
Celý den

Křtiny – kongresové centrum zámku, Křtiny

Partneři