Krajinné inženýrství 2017, Voda – „motor“ změn krajiny

Dne 19. října 2017 se uskutečnil již 19. ročník konference Krajinné inženýrství 2017. Konference proběhla v zasedací místnosti na půdě Ministerstva zemědělství České republiky. Velká část programu byla věnována realizaci přírodě blízkých opatření v krajině, navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, přípravě podpůrného systému pro operativní řízení během suché epizody, zemědělskému dovodňování i největší kořenové čistírně v České republice.

Program konference

Sborník KI 2017

Galerie fotografií KI 2017

PREZENTACE

Představení nové metodiky Ministerstva životního prostředí pro navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření (Ing. Adam Vokurka, Ph.D.)

Hodnocení úprav a revitalizací vodních toků s malým povodím pomocí hydromorfologických parametrů (doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc.)

Možnosti financování opatření z Operačního programu Životní prostředí (Ing. Jan Matějka)

Vliv charakteru říčních niv na průchod povodní (Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.)

Možnosti realizace drobných vodohospodářských opatření ve venkovské krajině (Ing. Václav Alexandr Mazín, Ph.D.)

Výstavba vodních nádrží v procesu pozemkových úprav (Ing. Zdeněk Jahn, CSc.)

Příklady uplatnění zpřesňujících informací o systémech zemědělského odvodnění v krajině – očekávání a realita (doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.)

Vliv systematického odvodnění na podzemní vody z pohledu hydrogeologa (Jan Taranza)

Připravovaný on-line systém pro zvládání sucha – operativní řízení během suché epizody (Ing. Adam Vizina, Ph.D.)

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy v povodí Klabavy (Mgr. Martin Stehlík)

Voda v krajině a revitalizace (RNDr. Petr Petřík, Ph.D.)

Největší kořenová čistírna své doby po dvaceti letech provozu (Ing. Jiří Klicpera, CSc.)

Kalendář akcí

Partneři