Rekreace a ochrana přírody – s rozumem ruku v ruce! / PUBLIC RECREATION and LANDSCAPE PROTECTION – with sense hand in hand!

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 12. ročník konference

„Rekreace a ochrana přírody – s rozumem ruku v ruce!“

pořádaný pod záštitou

paní prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., rektorky Mendelovy univerzity v Brně,

pana prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

paní Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj,

pana Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje,

paní JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna,

ve spolupráci s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras
a Partnerství, o.p.s.,

za státní podpory

Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA, projekt: Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů (Č. TL02000505)

a podpory od společnosti FS Bohemia, s.r.o.


Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the twelfth year of conference

“PUBLIC RECREATION and LANDSCAPE PROTECTION – with sense hand in hand!”

organized under the auspices

of prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph,D., the Rector of the Mendel University in Brno,

of prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of Ing. Klára Dostálová, the Minister of the Regional Development CZ,

of Mgr. Jan Grolich, the Governor of South Moravia,

and

of JUDr. Markéta Vaňková, the Mayor of the City of Brno,

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area and Partnerství, o.p.s.,

with the national financial support of

the project Conditions for the harmonious alignment of biking in the forest environment with the interests of nature conservation and regional development

(Technology Agency of the Czech Republic – TL02000505)

FS Bohemia Ltd.

 


Materiály/Materials:

1. cirkulář konference
1st conference circular
Přihláška
Registration form
Struktura abstraktu
Struktura článku
Structure of abstract
Structure of the article


Po konferenci / after the conference

 

Sborník konference/Conference proceedings

RaOP 2021_sbornik

 

Seznam příspěvků a program/List of articles and conference programe

2021_RaOP_list of papers

 

Pecha Kucha

Skalka_Pecha_Kucha

Kuminkova_Pecha_Kucha

 

Prezentace / presentations

1_KLIKOVA

2_SCHMEIDLER_web

3_MISOVICOVA_web

5_BYSTRICKY_web

6_OPPELTOVA_web

7_KUBALIKOVA_web

8_JANIK_web

10_TOTH_web

11_CILLIS_web

12_GENOVESE_web

18_KORECKOVA_web

19_KORECKOVA_web

20_KOTASKOVA_web

 

Postery/posters

Poster_CIBIK

Poster_CIOBOTARU

Poster_DOSTAL

Poster_GHEORGHE

Poster_JAKUBISOVA

Poster_JANIK

Poster_KOHNOVA

Poster_KOHOUTKOVA_1

Poster_KOHOUTKOVA_2

Poster_PECHANEC

Poster_presentation_Khokholova

 

Fotky ze sekcí TEAMS/Photos from sessions TEAMS

TEAMS_RaOP

Kalendář akcí

Partneři