Rybníky 2017

Konference Rybníky 2017 navázala na předchozí dvě konané v letech 2015 a 2016. Stejně jako v roce 2016 se konference konala v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity a byla dvoudenní (15. a 16. června 2016). V letošním roce byla část programu věnována spodním výpustem malých vodních nádrží, zbývající prostor pak byl věnován opět širokému spektru příspěvků s tématikou rybníků a malých vodních nádrží. Oproti předchozím ročníkům byl zájem účastníků ještě vyšší, celkem jich bylo více než 160.

Galerie fotografií

Program konference

Sborník

Prezentace:

Havárie rybníků a vodních nádrží za přívalových povodní v červnu a červenci roku 1875 (Ing. Libor Elleder)

Pozemkové úpravy a voda v krajině (Ing. Renata Šmahelová)

Jak na rybníky? (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.)

Ekologický stav malých toků v povodí horní Vltavy a problematika přítomnosti rybníků v jejich povodí (Mgr. Libuše Opatřilová)

Eutrofizace rybníka Staňkovský, aneb i bez přispění rybářů může dojít k nežádoucím projevům (Ing. Martin Musil, Ph.D.)

Vyhodnocení extenzivního chovu ryb na pražských rybnících (Ing. Jiří Karnecki)

Rybníky a „koupací“ směrnice (Ing. Ivana Beděrková)

Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi „jezerní“ badatele projektu COST NETLAKE (Ing. Jan Potužák, Ph.D.)

Rybníky z pohledu ochrany přírody a krajiny a finanční nástroje (Mgr. Kateřina Kujanová)

Problematika nastavování rybářského managementu na mimoprodukčních rybnících z pohledu ochrany přírody (Ing. & Mgr. Lenka Hadašová)

Technickobezpečnostní dohled na vodních dílech – legislativa a provádění (Ing. Stanislav Žatecký)

Výpustná zařízení – technická řešení, hydraulické výpočty (doc. Ing. Karel Vrána, CSc.)

Kontrola úniku sedimentů a živin při výlovech rybníků, možnosti jejich zadržení a recyklace (Ing. Ján Regenda)

Kvalita rybničních sedimentů v ČR (Ing. Marek Baxa)

Odběr a analýza vzorků sedimentů (Iva Kruchňová)

Rekonstrukce, odbahnění výstavba a obnova rybníků – finanční nástroje (Bc. Karel Pelikán)

Bezvýkopové technologie pro podvrty hrází rybníků (Ing. Miloš Hrachovec)

Použití protlaku při obnově spodní výpusti (Ing. Stanislav Žatecký)

Kalendář akcí

Partneři