Rybníky 2018

Konference Rybníky 2018 byla již čtvrtou v řadě a navázala na konference konané pravidelně v červnu v předchozích letech. Uskutečnila se ve dnech 14. a 15. června s tím, že první den byl věnován přednáškové části a druhý den proběhla exkurze. Tentokrát se přednášková část konala, tak jako v prvním roce, na půdě Fakulty stavební ČVUT. Tento ročník byl co do počtu účastníků největší, když se konference zúčastnilo na 180 osob.

Program konference

Sborník

Prezentace

Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii (prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.)

Horusický rybník a jeho živinová bilance + Zajímavosti ze screeningu rybníků v povodí VN Hracholusky (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.)

Vliv rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře (RNDr. Jan Potužák, Ph.D.)

Kvalita rybničních sedimentů v zemědělsky využívaném povodí (RNDr. Pavel Novák, Ph.D.)

Manipulace s vodní hladinou rybníků (Ing. Ján Regenda, Ph.D.)

Bezpečnostní přelivy – rozdílné způsoby technických řešení a jejich vliv na celkovou ekonomiku výstavby malých vodních nádrží (Ing. David Veselý)

Bezpečnostní přelivy historických rybníků – prověření kapacity a možné úpravy, nouzové přelivy (Ing. Stanislav Žatecký)

Problematika výskytu bobrů na rybnících (RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D.)

Změny ekosystémových služeb rybníků na Svitavsku (Mgr. Marian Velešík)

Návrh, projekce a stavba malých vodních nádrží v subpovodí Předenického potoka v povodí vodárenského toku řeky Úhlavy (Ing. Václav Mazín, Ph.D.)

Výsadby a zajištění vodních prvků v biocentrech (Ing. Zdeněk Jahn, CSc.)

Proč i ornitologové měří průhlednost vody v rybnících? (Mgr. Katarína Slabeyová)

Rybníky a nádrže památkově chráněných areálů (Ing. Miloš Rozkošný Ph.D.)

Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod (Ing. Petr Chmelický)

Pošli to dál – aneb z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž Hostivař? (Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.)

Zkušenosti s realizací rybníků na území hl. města Prahy – první setkání s rybníky, které jsou součástí exkurze (Ing. Jiří Karnecki)

 

Kalendář akcí

Partneři