Rybníky 2021

Sedmý ročník konference věnované rybníkům a pořádané naší společností ve spolupráci s dalšími institucemi a subjekty (České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Český hydrometeorologický ústav, Vodní díla – TBD, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) byl již sedmý v řadě. Konference byla v mnohém jiná než ty předešlé. Předně byla pořádána plně virtuálně a konala se 17. června. Technické zázemí pro virtuální konání poskytla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, za což jí patří velký dík. V době konání konference sice již byla situace taková, že by bylo možné konferenci uskutečnit prezenčně, to však nebylo možné předpokládat v době, kdy byla akce připravována.

Druhou změnou bylo zkrácení konference na jeden den, což souvisí i s tím, že pro tento ročník byly učiněny i obsahové změny. Ty spočívaly v tom, že přednesené příspěvky vycházely převážně z výzkumných projektů zpracovávaných v rámci programu Beta2 realizovaného Technologickou agenturou České republiky. Oba zmíněné projekty jsou řešeny na základě potřeby Ministerstva životního prostředí České republiky. První z projektů s kódem TITSMZP809 nese název Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období, druhý s kódem TITSMZP720 má název Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině. Oba projekty byly v posledním roce řešení a bylo tak k dispozici množství poznatků, které mohly být posluchačům představeny.

Změna nastala i ve vydání sborníku, který byl vydán až po uskutečnění konference.

Sborník konference Rybníky 2021

Kalendář akcí

Partneři