Rybníky 2022

Osmý ročník konference orientované na problematiku rybníků Rybníky 2022 se uskutečnil ve víceméně tradičním červnovém termínu, konkrétně 9. a 10. června. První den byl již tradičně věnován přednáškám, druhý pak exkurzi. Přednášky pokrývaly široké spektrum témat zahrnujících mimo jiné kvalitu vody, technické problémy funkčních objektů, zaniklé rybníky, bilanci nádrží, rybí obsádky či realizaci nových vodních ploch. Na více či méně neformální úrovni pak byla témata spojená s rybníky diskutována i na obvyklém večerním setkání v Únětickém pivovaru.
Exkurze tentokrát směřovala do okolí vodní nádrže Slapy. Účastníkům prezentován jednak rybník Na Korouhvích, kde probíhá monitoring podzemní vody v okolí vodní plochy, a jednak experimentální objekt hrází na pracovišti URC Josef, který slouží především k výzkumu proudění vody zemními hrázemi a výzkumu aplikace bentonitového těsnění. Při příležitosti návštěvy URC Josef byly účastníkům představeny i další směry výzkumu na tomto pracovišti realizované.

Sborník byl zpracován v elektronické podobě a je dostupný zde.

Kalendář akcí

Rybníky 2024

13/06/2024 - 14/06/2024
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Partneři