Rybníky 2023

Datum / čas
15/06/2023 - 16/06/2023
Celý den


Konference Rybníky 2023 je devátým ročníkem odborné akce zaměřené na problematiku rybníků. Stejně jako v loňském roce je program rozvržen do dvou dnů, přičemž první den (čtvrtek) 15.6. bude věnován přednáškám, druhý (pátek 16.6.) pak exkurzi. Exkurze bude letos směřovat do oblasti Brd k Padrťským rybníkům. Konference je pořádána Českou společností krajinných inženýrů ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Vyplněné přihlášky posílejte prosím na adresu konferencerybniky@gmail.com.

I v letošním roce by měly být ČKAIT přiděleny pro její členy za účast na konferenci body do celoživotního vzdělávání.

Program (předběžný)

 • Rybožraví predátoři – požehnání nebo pokoření přírody? (Ing. Ján Regenda, Ph.D., JČU)
 • Přírodě blízké rybářské hospodaření – zkušenosti z probíhajícího projektu RAGO (Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI)
 • Poruchy potrubí v oblasti napojení na výpustný objekt (Ing. Stanislav Žatecký, VD-TBD)
 • Rekonstrukce bezpečnostního přelivu VN Hostivař (Ing. Olgerd Pukl, VRV)
 • Revitalizace toku v oboře Dolní Lhota – od záměru po realizaci (Ing. Jaromír Čašek, ČSKI)
 • Výstavba nádrže na Letné – od záměru k realizaci (Ing. Jiří Karnecki, MHMP)
 • Rybníky severní části Hornomoravského úvalu – zajímavosti z historie rybníkářství na Moravě (RNDr. Aleš Létal, Ph.D., UPOL)
 • Historické vodohospodářské objekty na vodní pohon a jejich vazba na rybníky (Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., VÚKOZ)
 • Monitoring výparu na rybníce Vavřinec v letech 2020-2022 (Ing. Adam Beran, Ph.D., VÚV)
 • Vliv povodí na koncentrace vybraných látek v rybnících; dlouhodobé trendy 1990/91 – 2020/21 (Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI)
 • Jak překročit Jordán aneb Od bahna k železu (Ing. Jan Potužák, PVL)

 

 

 

Místo konání
mapa není k dispozici

Kalendář akcí

Rekreace a ochrana přírody 2024

13/05/2024 - 15/05/2024
Celý den

Zámek Křtiny, Křtiny

Partneři