Adresář výboru

Výbor České společnosti krajinných inženýrů 2020-2023

Kancelář : Thákurova 7,166 29 Praha 6 – Dejvice

e-mail : vokurka@fsv.cvut.cz ; webová adresa : www.cski-cr.cz


Předseda ČSKI

 • Ing. Jaromír Čašek
  j.casek@3eprojektovani.cz, tel. 565 333 562, mobil: 775 776 155

Místopředseda
 • Ing. Václav David, Ph.D.
  vaclav.david@fsv.cvut.cz, tel. 224 354 743, mob.: 775 166 652
Hospodářka
 • Ing. Irena Sokolová, CSc.
  sokolova@volny.cz, tel.: 387 428 327, mob.: 602 446 979
Tajemnice
 •  Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
  vera.hubacikova@mendelu.cz, tel.: mob.: 721 317 836
Řádní členové
 • Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
  jitka.fialova@mendelu.cz, tel.: 545 134 096, mob.: 602 871 387
 • Ing. Anna Kohoutová
  anna.jezkova@gmail.cz, tel. 775 042 814
 • doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
  podhrazska.jana@vumop.cz, tel.: 541 126 278, mob.: 737 879 678
 • Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
  vokurka@fsv.cvut.cz, tel. 224 354 750, mob.: 737 288 688
 • Ing. Stanislav Žatecký
  zatecky@vdtbd.cz, tel. 544 525 132, mob.: 777 769 347, 603 155 575

 


Revizní komise
 • Ing. Miroslav Lubas (předseda)
  miroslav.lubas@lesycr.cz, tel.: 261 102 443
 • Ing. Zuzana Koutenská
  zuzana.koutenska@seznam.cz, tel.: 777 094 159
 • Ing. Karel Barták.
  bartak.karel@centrum.cz, tel.: 728 978 931

Kalendář akcí

Rybníky 2024

13/06/2024 - 14/06/2024
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Partneři