Krajinné inženýrství 2023

Datum / čas
14/09/2023 - 15/09/2023
Celý den


Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných inženýrů pozvat na již dvacátý druhý ročník tradiční konference

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2023

Konference se bude letos konat 14. a 15. září v Kongresovém centru zámku ve Křtinách. Konference bude zaměřena na zadržení vody v krajině a adaptační opatření na očekávané klimatické změny. Program zatím připravujeme, měl by být ve čtyřech přednáškových blocích 14. 9. a následující den
15. 9. je naplánovaná exkurze. Terénní exkurze navštíví objekty zahrnuté do tzv. Living Lab (živá laboratoř) Masarykův les (ŠLP Křtiny, okolí městyse Křtiny). Living Lab aspiruje na to být součástí sítě evropských živých laboratoří konstituovaných v rámci projektu Horizon Europe Water 4 All. Laboratoř je explicitně zaměřená na řešení aspektů zadržení vody v lesích. Jejím posláním je poskytovat exaktní data srážkoodtokového procesu a hydrologické bilance v lesích a testovat objekty, které potenciálně k zadržení vody v lesích slouží.

Druhá část exkurze bude zaměřena na ukázky technologií oprav stmelených a nestmelených krytů realizovaných na ŠLP Křtiny.

Detailnější program bude sdělen dodatečně.

I_cirkular_2023_KI I_cirkular_2023_KI

I_cirkular_2023_KI_prihlaska_prispevku

I_cirkular_2023_KI_registrace ucastniku

I_cirkular_2023_KI_Struktura clanku

Místo konání
mapa není k dispozici

Kalendář akcí

Rybníky 2024

13/06/2024 - 14/06/2024
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Partneři