Právo v praxi krajinného inženýra IV.

Datum / čas
31/01/2018
9:00 - 15:00


Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranou aktuální právní úpravou stavebního zákona s ohledem na plánování, povolování a realizaci inženýrských staveb v krajině. Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.

Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte prosím nejpozději do 25.1.2018 na emailovou adresu: sokolova@volny.cz – Irena Sokolová

Bližší informace k semináři naleznete v pozvánce a závazné přihlášce:

Pozvánka na seminář 

Závazná přihláška

Místo konání

nahrávám mapu....

Kalendář akcí

Partneři