Rybníky 2021

Datum / čas
17/06/2021
Celý den


Konference Rybníky 2021 navazuje na konference pořádané již od roku 2015. V letošním roce je s ohledem na protiepidemická opatření konána jako čistě virtuální a na rozdíl od předchozích let je jednodenní (17.6.). Na konferenci budou představeny zejména příspěvky týkající se vlivu malých vodních nádrží a suchých nádrží na hydrologický režim. Prezentovány budou především výsledky dosavadního řešení projektů TITSMZP809 „Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období“ a TITSMZP720 „Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině“. Součástí konference bude i představení připravovaných doporučujících dokumentů orientovaných na posuzování malých vodních nádrží s ohledem na jejich vliv na hydrologický režim a posuzování suchých nádrží ve vztahu k možnosti realizace částečného nadržení vody. Další informace ke konferenci jsou zveřejněny na stránkách ČKAIT zde.

Přihlašování bude zahájeno v brzké době.

Těšíme se na setkání, byť jen ve virtuálním prostoru.

Na pořádání konference se podílí:

Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI
České vysoké učení technické v Praze
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.
Český hydrometeorologický ústav

Kalendář akcí

Partneři