Rybníky 2021

Datum / čas
17/06/2021
Celý den


Konference Rybníky 2021 navazuje na konference pořádané již od roku 2015. V letošním roce je s ohledem na protiepidemická opatření konána jako čistě virtuální a na rozdíl od předchozích let je jednodenní (17.6.). Na konferenci budou představeny zejména příspěvky týkající se vlivu malých vodních nádrží a suchých nádrží na hydrologický režim. Prezentovány budou především výsledky dosavadního řešení projektů TITSMZP809 „Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období“ a TITSMZP720 „Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině“. Součástí konference bude i představení připravovaných doporučujících dokumentů orientovaných na posuzování malých vodních nádrží s ohledem na jejich vliv na hydrologický režim a posuzování suchých nádrží ve vztahu k možnosti realizace částečného nadržení vody. 1. cirkulář konference je k dispozici zde.

Z konference bude vydán tištěný sborník příspěvků, který účastníci obdrží po konání konference poštou.

Pro přihlašování použijte formulář, který je ke stažení zde.

Těšíme se na setkání, byť jen ve virtuálním prostoru.

Na pořádání konference se podílí:

Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI
České vysoké učení technické v Praze
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.
Český hydrometeorologický ústav

Kalendář akcí

Rekreace a ochrana přírody - s rozumem ruku v ruce

10/05/2021 - 11/05/2021
Celý den

Rybníky 2021

17/06/2021
Celý den

Partneři