Rybníky 2024

Datum / čas
13/06/2024 - 14/06/2024
Celý den


Letošní ročník konference Rybníky 2024 je již desátým jubilejním ročníkem odborné akce zaměřené na problematiku rybníků. Stejně jako v předchozích letech je program rozvržen do dvou dnů. První den (čtvrtek) 13.6. bude věnován přednáškám a neformálnímu setkání, druhý (pátek 14.6.) je vyhrazen pro exkurzi. Exkurze bude letos směřovat do Plzně k Boleveckým rybníkům. Konference je pořádána Českou společností krajinných inženýrů ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Vyplněné přihlášky posílejte prosím na adresu konferencerybniky@gmail.com.

I v letošním roce by měly být ČKAIT přiděleny pro její členy za účast na konferenci body do celoživotního vzdělávání.

Program (předběžný)

 • Ekonomické aspekty rybničního chovu ryb v současnosti (Ing. Ján Regenda, Ph.D., JČU)
 • Zkušenosti s nevhodně projektovanými a vybudovanými rybníky (Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI)
 • Dřevěná potrubí spodních výpustí a problémy s nimi spojené (Ing. Stanislav Žatecký, VD-TBD)
 • Obnova vodních nádrží v profilech historických a dříve zaniklých rybníků – úskalí, rizika a efektivita těchto staveb (Ing. Miroslav Lubas, LČR)
 • Rybníky a lidová tvořivost (Ing. Jiří Karnecki, MHMP)
 • Historickogeografický výzkum rybníků: otázky prostorové distribuce, zániku a funkčních proměn MVN (doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., UPOL, MHMP)
 • Zaniklá rybniční soustava v dolní části povodí Doubravy ve světle archivních mapových podkladů (Ing. Pavel Richter, Ph.D., VÚV, MHMP)
 • Projekt RAGO – souhrn poznatků z přírodě blízkého hospodaření na rybnících (Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI)
 • Jak na rybníky v přírodních rezervacích – příkladová studie rybníku Řežabinec (Ing. Jan Potužák, PVl)
 • K čemu slouží litorální porosty a proč je potřebujeme? (RNDr. Ing. Vojtěch Kolář, Ph.D., AV ČR, MHMP)
 • Bolevecké rybníky v Plzni a jejich svět (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., PVl)

Místo konání
mapa není k dispozici

Kalendář akcí

Partneři