23/01 2024

Rekreace a ochrana přírody 2024

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 15. ročník konference

„Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce!“

pořádaný ke sto pátému výročí Mendelovy univerzity v Brně

pod záštitou

pana prof. Dr. Ing. Jana Mareše, rektora Mendelovy univerzity v Brně,

pana prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

pana doc. Ing. Tomáše Vršky, Dr., ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, Mendelovy univerzity v Brně,

pana Ing. Dalibora Šafaříka, PhD., generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.,

pana Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje,

pana PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., Ministra pro místní rozvoj ČR,

a pana Mgr. Marka Výborného, Ministra zemědělství ČR,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Partnerstvím, o.p.s.,

a za podpory od společnosti

 

Konference se uskuteční 13.–15. května 2024 hybridní formou ve Křtinách.

 

 

Konference_RaOP_2024_2_cirkular

RaOP_list of presentations

RaOP_seznam prednasek

RaOP_articles just for publication

Konference_RaOP_2024_1_cirkular

Přihláška_2024

Struktura abstraktu_2024

Struktura clanku_2024

Azor

Bohac

Caplak

Dostal

Drapela

Havlicek_RAOP_2024

Krickova

Paganova

Schneider

Klikova

Rubas

Vavrouchova

Fortuna_Antoszkiewicz

Kimic

Malvica

Teodorescu

Dundelova

Psotova


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the fifteenth year of conference

“PUBLIC RECREATION and LANDSCAPE PROTECTION – with the environment hand in hand!”

organized under the auspices

of prof. Dr. Ing. Jan Mareš, the Rector of Mendel University in Brno,

of prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., the Director of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny, Mendel University in Brno,

of Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., the Chief Executive Office, Forests of the Czech Republic,

of Mgr. Jan Grolich, the Governor of South Moravia,

of PhDr. Ivan Bartoš, Minister of Regional Development of the Czech Republic,

and of Mgr. Marek Výborný, Minister of Agriculture of the Czech Republic,

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Nature Conservation Agency of the Czech Republic) and Partnerství, o.p.s.,

with the financial support of

FS Bohemia Ltd.

In 2024 Mendel University in Brno celebrates 105 years  since it was founded. The conference is held to celebrate this marvellous anniversary.

 

 

Conference_RaOP_2024_2nd_circular

RaOP_list of presentations

RaOP_articles just for publication

Conference_RaOP_2024_1st_circular

ENG_Registration_Form_2024

ENG_Structure of abstract_2024

ENG_Structure of the article_2024

Azor

Bohac

Caplak

Dostal

Drapela

Havlicek_RAOP_2024

Krickova

Paganova

Schneider

Klikova

Rubas

Vavrouchova

Fortuna_Antoszkiewicz

Kimic

Malvica

Teodorescu

Dundelova

Psotova

Kalendář akcí

Partneři