Rybníky 2020

Šestý ročník konference Rybníky se uskutečnil s ohledem na nutnost zrušení původně plánovaného termínu (11. – 12. 6.) s ohledem na opatření proti šíření koronaviru ve dnech 17. – 18. 9. 2020 na půdě ČZU v Praze a úspěšně navázal na předchozí konference pořádané pravidelně v červnu. Letošní ročník byl v mnoha ohledech jiný než ty předchozí, a to především vzhledem k tomu, že byl částečně virtuální. Online se uskutečnila část přednášek, část účastníků se konference zúčastnila taktéž pouze virtuálně. Letošního ročníku se zúčasnilo okolo 100 osob.

Děkujeme všem přednášejícím za krásné příspěvky i všem účastníkům za milou atmosféru a za pochopení k problémům, které se v organizaci konference vyskytly.

Program konference Rybníky 2020

Sborník konference Rybníky 2020

Organizační a vědecký výbor konference:
Václav David (předseda), Libor Ansorge, Jaromír Čašek, Tereza Davidová, Irena Sokolová, Adam Vokurka

Konference byla uspořádána jako součást řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 „Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví“ financovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Kalendář akcí

Rekreace a ochrana přírody 2024

13/05/2024 - 15/05/2024
Celý den

Zámek Křtiny, Křtiny

Partneři