22/01 2004

Usnesení výroční členské schůze (konané v Brně dne 22.1.2004)

 1. V úvodu členská schůze jednohlasně schválila výborem doporučené rozšíření programu.
 2. V další části hlasováním aklamací zvolila mandátovou komisi ve složení:
  • – Prof. Ing. Herynek, CSc. a Ing. Sokolová, CSc. a návrhovou komisi ve složení
  • – Ing. Psotová a Ing. Sekanina.
 3. Členská schůze vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 24 přítomných řádných členů ČSKI tj. 32% řádných členů (z 84 – 10 nepřítomných přidružených členů).
 4. Účastníci členské schůze vyslechli, projednali a aklamací počtem 24 hlasů schválili:
  • 4.1. Zprávu o činnosti ČSKI za období roku 2003 přednesené Ing. F. Kulhavým, CSc. (Př.1.)
  • 4.2. Zprávu hospodáře za rok 2003 přednesené hospodářem Prof. Ing. J. Herynkem, CSc., plnění
   plánu hospodaření roku 2003 a návrh plánu hospodaření na rok 2004 (Př. 2., 3.).
  • 4.3. Zprávu předsedkyně revizní komise ČSKI Ing. I. Sokolové, CSc.
  • 4.4. Základní informace o činnosti sekcí přednesené jednotlivými předsedy sekcí (za Ing.
   Benešovou – omluvenou pro nemoc – přednesl předseda Ing. F. Kulhavý, CSc.)
  • 4.5. Návrh nového znění Hospodářského řádu ČSKI (Př. 4.) a zadání vedení účetnictví odborné
   firmě Ing. H. Barbaričové v Pardubicích ( IČ 608 81 968 ).
  • 4.6. Návrh nového znění Organizačního řádu ČSKI (Př. 5.) včetně z něho vyplývající změny funkcí
   ve stávajícím výboru ČSKI (Př. 6.).
  • 4.7. Návrh Plánu činnosti ČSKI pro rok 2004 (Př. 7.) a připravit propagační panel ČSKI.
  • 4.8. Příští výroční členská schůze bude spojena s dopoledním odborným seminářem.
 5. Členská schůze všem členům ukládá dbát na dodržení členských povinností a úkolů, obsažených v tomto usnesení a řádech ČSKI, uvedených spolu s aktuálními zprávami a rozšířenými pozvánkami na webových stránkách http://web.quick.cz/cski nebo http://www.cssi-cr.cz.

Za návrhovou komisi: Ing. Hedvika Psotová v.r., Ing. Aleš Sekanina v.r.

Za výbor ČSKI : Ing. František Kulhavý, CSc., v.r.

Kalendář akcí

Rekreace a ochrana přírody 2024

13/05/2024 - 15/05/2024
Celý den

Zámek Křtiny, Křtiny

Partneři