08/02 2011

Usnesení výroční členské schůze (konané v Praze dne 8.2.2011)

Zápis a usnesení výroční členské schůze ČSKI, konané 8. 2. 2011 v Praze

Program VČS:

1. Přivítání členů a hostů, schválení programu

2. Volby komisí – mandátové, volební, návrhové

3. Vystoupení presidenta ČSSI Ing. Zídka

4. Zpráva o činnosti – předseda

5. Zprávy o hospodaření – hospodář, revizní komise

6. Volba členů výboru

7. Zprávy komisí, schválení usnesení

8. Závěr VČS

Zápis ke stažení zde

Kalendář akcí

Rybníky 2024

13/06/2024 - 14/06/2024
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Partneři