27/02 2008

Zápis ze schůzky výboru ČSKI (konané v HDP Praha 27.2.008)

Záznam
z ustavující výborové schůze ČSKI dne 27. 2. 2008 v zasedací místnosti HDP Praha

Přítomni: všichni zvolení funkcionáři
Omluvena: Ing. Psotová (zahraniční cesta)

Program jednání
1. Zahájení
2. Hodnocení průběhu VČS
3. Výsledky voleb
4. Aktuální úkoly a různé

 

Stáhnout záznam

Kalendář akcí

Partneři