Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce… / PUBLIC RECREATION and LANDSCAPE PROTECTION – with environment hand in hand…

TERMÍN PRO ABSTRAKTY JE PRODLOUŽEN DO 13. 3. 2022

Vážení kolegové, vzhledem k současné mezinárodní situaci a ke stanovisku naší univerzity ke konfliktu na Ukrajině jsme nuceni vám oznámit, že účast obyvatel Ruska a Běloruska na letošním běhu konference není možná.

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 13. ročník konference

„Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce…“

pořádaný pod záštitou

pana prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

pana Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje,

Ministerstva životního prostředí,

pana PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

a Partnerstvím, o.p.s.,

a za podpory od společnosti FS Bohemia, s.r.o.

 Konference se uskuteční 9.–10. května 2022 hybridní formou.

 

Konference_RaOP_2022_cirkular

Přihláška_2022

Struktura abstraktu_2022

Struktura clanku_2022

Sbornik_RaOP_2022

 

Děkujeme všem účastníkům za skvělé přednášky a za pohodovou atmosféru, která na konferenci panovala.

Na viděnou v roce 2023 na 14. ročníku konference.

 

Prezentace:

Drápela

Havlicek

Ilko

Kala

Kilianova

Kubalikova

Picuno

Psotova

Romportl

Roznovsky

Skrinar

Slobodnikova

Timoftej

Toth

Vergara

Vitek

Zahradnik


DEADLINE FOR ABSTRACTS EXTENDED TO 13 MARCH 2022

Dear colleagues, due to the current international situation and the opinion of our university on the conflict in Ukraine, we are forced to inform you that the participation of the residents of Russia and Belarus in this year’s conference is not possible.

 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the thirteenth year of conference

“PUBLIC RECREATION and LANDSCAPE PROTECTION – with environment hand in hand…”

organized under the auspices

of prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of Mgr. Jan Grolich, the Governor of South Moravia,

and

of Ministry of the Environment of the Czech Republic,

of PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Deputy Prime Minister for Digitalisation and Minister for Regional Development of the Czech Republic,

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Nature Conservation Agency of the Czech Republic) and Partnerství, o.p.s.,

with the financial support of FS Bohemia Ltd.

May 9–10, 2022, online/offline

 

Conference_RaOP_2022_circular

ENG_Registration_Form_2022

ENG_Structure of abstract_2022

ENG_Structure of the article_2022

Conference proceedings

We would like to thank all the participants for the great presentations and the relaxed atmosphere that prevailed at the conference.
See you in 2023 at the 14th conference.

 

Presentations

Drápela

Havlicek

Ilko

Kala

Kilianova

Kubalikova

Picuno

Psotova

Romportl

Roznovsky

Skrinar

Slobodnikova

Timoftej

Toth

Vergara

Vitek

Zahradnik

Kalendář akcí

Rekreace a ochrana přírody 2024

13/05/2024 - 15/05/2024
Celý den

Zámek Křtiny, Křtiny

Partneři