Zápisy

10/09 2002

Usnesení výroční členské schůze konané dne 9.10.2002 ve velké zasedací síni ČVUT v Praze

V úvodu členské schůze schválili přítomní členové ČSKI v pozvánce uvedený pracovní program bez připomínek. Hlasováním aklamací bylo schváleno následující složení pracovních komisí: 2.1. Mandátová komise – Ing. Čestmír Novotný 2.2. Volební komise – Prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. 2.3. Návrhová komise – Ing. Pavel Trávníček Účastníci členské schůze v souladu s programem vyslechli: 3.1. […]

Kalendář akcí

Partneři