Zápisy

29/01 2008

Zápis ze schůzky výboru ČSKI (konané v MZLU v Brně 29.1.2008)

Zápis z jednání výboru ČSKI konaného 29.1.2008 na MZLU v Brně Přítomni: Vrána, Kulhavý, Benešová, Havel, Herynek, Křovák, Prudký, Sokolová, Tlapák, Toman Omluvena: Psotová Program zasedání: 1) Příprava VČS 2008 2) Projednání aktivit konzultační komise 3) Plán akcí pro rok 2008 4) Příprava konference KI 2008 5) Návrhy nových členů 6) Hospodaření za rok 2007 […]

28/01 2007

Usnesení výroční členské schůze konané dne 28.1.2007 v Praze

Stáhnout zápis   Přítomní členové ČSKI schválili program výroční schůze, uvedený v pozvánce. Hlasováním aklamací bylo schváleno následující složení pracovních komisí: 2.1. Mandátová komise : Ing.Prudký, Ing.Hubačíková 2.2. Návrhová komise : prof.Herynek, Doc.Šlezinger Účastnící členské schůze vyslechli v souladu s programem: 3.1. Zprávu předsedy ČSKI o činnosti za rok 2006 3.2. Zprávu hospodáře ČSKI za […]

22/01 2004

Usnesení výroční členské schůze (konané v Brně dne 22.1.2004)

V úvodu členská schůze jednohlasně schválila výborem doporučené rozšíření programu. V další části hlasováním aklamací zvolila mandátovou komisi ve složení: – Prof. Ing. Herynek, CSc. a Ing. Sokolová, CSc. a návrhovou komisi ve složení – Ing. Psotová a Ing. Sekanina. Členská schůze vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 24 přítomných řádných členů ČSKI […]

10/09 2002

Usnesení výroční členské schůze konané dne 9.10.2002 ve velké zasedací síni ČVUT v Praze

V úvodu členské schůze schválili přítomní členové ČSKI v pozvánce uvedený pracovní program bez připomínek. Hlasováním aklamací bylo schváleno následující složení pracovních komisí: 2.1. Mandátová komise – Ing. Čestmír Novotný 2.2. Volební komise – Prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. 2.3. Návrhová komise – Ing. Pavel Trávníček Účastníci členské schůze v souladu s programem vyslechli: 3.1. […]

Kalendář akcí

Rybníky 2023

15/06/2023 - 16/06/2023
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Krajinné inženýrství 2023

14/09/2023 - 15/09/2023
Celý den

Křtiny – kongresové centrum zámku, Křtiny

Partneři